logo1 logo2
Tirthnkar_Mother_dream
tirthnkar_detail-2
Atishay Kshetra

Kundalpur Atishaya Kshetra Bihar

Mahaveer Janam Bhumi Nandyavrat Mahal

Digambar Jain Tirth Kshetra Vaishali

Atishaya Kshetra Bhiloda

Atishay kshetra , Derol-Vaghela

Atishaya Kshetra Ghogha, Bhavnagar

Atishay Kshetra, Kasangaon

Shri Ranila, Haryana,Adinathpuram

Tirth Kshetra Rohtak, Haryana

Shri Kolhua Pahad ,Jharkhand

BIJAPUR, KARNATAKA

DHRMASTHALA 
KARNATAKA

Atishaya Kshetra, Kamthana

Jain Tirth Kshetra ,Kanak Giri

Atishay Kshetra ,Karkal

KOTHALI  KARNATAKA
Siddha Kshetra

Dig. Jain Siddha Kshetra Girnar Ji

Siddha Kshetra, Kamaldahji

Mandargiri Dig. Jain Siddha Kshetra
Dig. Jain Siddha Kshetra ,Pawapuri
Digambar Jain Siddha Kshetra Rajgrahi

Siddha Kshetra kothi,Taranga ji

Siddha Kshetra, Kamaldahji

Mandargiri Dig. Jain Siddha Kshetra
Dig. Jain Siddha Kshetra ,Pawapuri
Digambar Jain Siddha Kshetra Rajgrahi