logo1 logo2
Tirthnkar_Mother_dream
tirthnkar_detail-2

आचार्य श्री १०८ शिव सागर जी महाराज


संक्षिप्त परिचय 


आचार्य श्री १०८ शांति सागर जी महाराज (छाणी)
आचार्य श्री १०८ सूर्य सागर जी महाराज
आचार्य श्री १०८ विजय सागर जी महाराज
आचार्य श्री १०८ विमल सागर जी महाराज (भिंड वाले)
आचार्य श्री १०८ सुमति सागर जी महाराज
आचार्य श्री १०८ भरत सागर जी महाराज
आचार्य श्री १०८ शिव सागर जी महाराज

Aacharya Shri 108 Shiv Sagar Ji Maharaj


Brief Introduction

Birth :  Year 1936
Birth Name: ShobhagyaMal Jain
Birth Place : Arnodh ,Pratapgard District -Chittodgar
Mother's Name : Shrimati Dhapubai Shah
Father's Name Shri MaganLaal Shah
Eduction : Intermidiate
Muni Diksha 21/11/1999
Muni Diksha Guru Aacharya Shri 108 Bharat Sagar (Gujrat Sant Keshri )
Muni Diksha Place : Mantunggiri Dhar,M.P.
Aacharya Pad : 16/06/2003
Aacharya Pad Place : Indore M.P.
Aacharya Pad Pradata : Aacharya Shri 108 Bharat Sagar (Gujrat Sant Keshri )

Aacharya Shri 108 Shantisagar Ji Maharaj (Uttar)
Aacharya Shri 108 Surya Sagar Ji Maharaj
Aacharya Shri 108 Vijay Sagar Ji Maharaj
Aacharya Shri 108 Vimal Sagar Ji Maharaj(Bhind)
Aacharya Shri 108 Sumati Sagar Ji Maharaj
Aacharya Shri 108 Bharat Sagar Ji Maharaj
Aacharya Shri 108 Shiv Sagar Ji Maharaj