logo1 logo2
Tirthnkar_Mother_dream
tirthnkar_detail-2

Muni Shri 108 Vihasant Sagar Ji Maharaj


Name before Deeksha
Pankaj Jain
Date Of Birth
12 Aug, 1983
Place Of Birth
jagdalpur (Bastar), Chattisgarh.
Father's Name
Shri Brijesh Jain
Mother's Name
Smt.Meena Jain
No of Siblings
2(1 brother , 1sister)
Date of Chulak Deeksha 24 May,2004(shrut Panchmi)
Place of Deeksha Nagpur ,Maharashtra
Deeksha Guru Acharya Virag Sagar Maharaj
Journey after Deeksha Veena, Bhind, Agra, Gwalior, Gaziabad, Badot, Delhi, Delhi


Aacharya
Aacharya Shri 108 Virag Sagar Ji Maharaj